Frogn kommune

Du kan nå betale med ParkLink-appen på parkeringsplassene i Frogn kommune.

 

For å betale gjennom appen velger du et sonenummer ut ifra hvor du har parkert. Sonene og lokasjonene er listet under og er kategorisert etter sonenummer.

 

Du finner mer informasjon om adresser og priser til hver enkelt lokasjon i appen under fanen “Hvor kan jeg parkere” i menyen til venstre.

 

Sone 1550
Bankløkka inkl. Wienerbrødkjæringa
 
Sone 1551
Lindtruppen

 

Sone 1552
Storgata 1-3, bak kino

 

Sone 1553
Akvarium korttidspark
Storgata 2
Storgata 11, 15 og 18

 

Sone 1554
Seiersten – Øvre
Seiersten – Nedre
Rådhuset

 

Sone 1555
Smia

 

Sone 1556
Ullerud – Ute
Ullerud – Inne

 

Sone 1557
Båthavna – Molo B
Sjøtorget

 

Kontakt parkeringsselskapet

Operatør Frogn Kommune
Telefon: 64 90 60 00
E-post: postmottak@frogn.kommune.no
Nettside: https://www.frogn.kommune.no/