Kontaktinformasjon

Kommunale parkeringsplasser

Kontakt det kommunale parkeringsselskapet for henvendelser som gjelder:

  • Kontrollsanksjon (bot / illeggelse)
  • Spørsmål knyttet anlegget
  • Feil / mangel på automatene
  • Spørsmål vedrørende betaling
  • Leie av P-plass

Harstad Kommune
Telefon: 77026862 / 90962417
E-post: postmottak@harstad.kommune.no
Nettside: www.harstad.kommune.no/parkering.450881.no.html

Mandal Parkering AS
Telefon: 40001177
E-post: post@manpark.no
Nettside: www.manpark.no

Risør kommune
E-post: post@risor.kommune.no
Telefon: 37149600
Nettsted: www.risor.kommune.no

Tønsberg Parkering
Telefon: 33348960
E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no
Nettside: www.tbgparkering.no

Kristiansand kommune
Telefon: 38129700
E-post: post.parkering@kristiansand.kommune.no
Nettside: www.kristiansand.kommune.no/kripark

Narvik kommune
E-post: postmottak@narvik.kommune.no
Telefon: 76912000
Nettside: https://narvik.kommune.no

Steinkjer kommune
E-post: sigrid.belbo@steinkjer.kommune.com
Telefon: 74169000
Nettside: www.steinkjer.kommune.no/parkering

Vågan kommune
E-post: parkering@vagan.kommune.no
Telefon: 90262619
Nettside: vagan.kommune.no