Parklink tjenesteavgift

Parkering via Parklink koster takst, som bestemmes av parkeringsselskapet som driver den enkelte parkeringsplassen.

Videre tilkommer Parklink tjenesteavgift. For tiden er tjenesteavgiften 15 prosent av takst eller minimum kroner 4,90.