Parklink tjenesteavgift

Parklink tjenesteavgift
Parkering via Parklink koster takst, som bestemmes av parkeringsselskapet som driver den enkelte parkeringsplassen.

Videre tilkommer Parklink tjenesteavgifter. For tiden er tjenesteavgiften 15 prosent av takst eller minimum kroner 4,90 inkl MVA.

PayLater tjenesteavgift
For tjenesten PayLater er prisen kr 62,50 inkl MVA.

Vi minner om at Parklink sender deg flere varsler dersom en parkering ikke er betalt innen endt parkering.

Ved utsendelse av fysisk faktura tilkommer også et fakturagebyr, som er på kr 12,50 inkl MVA for tiden.