Betaling og faktura

Som hovedregel skal parkeringer og parkeringsavtaler i Parklink betales med betalingskort i appen.

Registrere betalingskort

 • Åpne Parklink-appen
 • Klikk på menyikonet oppe i venstre hjørne
 • Klikk på «Min profil»
 • Klikk på «Betaling»
 • Klikk på «Nytt kort»
 • Følg stegene for registrering av betalingskort

Sjekkliste etter registrering av nytt betalingskort i Parklink:

 • Er det registrert gamle betalingskort på din profil, som ikke lenger skal benyttes, anbefaler vi at du sletter dem fra profilen. Se Slette betalingskort.
 • Skal du bruke det nye betalingskortet til å betale en ubetalt parkering. Dobbeltsjekk at det nye kortet er valgt i nedtrekksmenyen «Velg betalingsmiddel» før du klikker betal.
 • Har du en løpende parkeringstillatelse som skal betales med det nye betalingskortet, må du gjøre en endring på din parkeringstillatelse. Se Betale for parkeringstillatelse.

Betale for parkering

Når en parkering er avsluttet, trekkes parkeringskostnaden fra det betalingskortet du har valgt ved start av soneparkering, eller ved aktivering av parkering i kameraanlegg.

Hvis det ikke lå noe betalingskort på din Parklink-profil da parkeringen ble startet eller aktivert, må du oppdatere betalingsmiddel på selve parkeringen før kortbetaling kan finne sted.

Det samme gjelder om gjentatte forsøk på å belaste et registrert betalingskort feiler selv om det er dekning på konto.

Oppdatere betalingsmiddel på en parkering:

 • Åpne Parklink-appen
 • Klikk på menyikonet oppe i venstre hjørne
 • Klikk på «Mine parkeringer»
 • Klikk på din ubetalte parkering (markert med rød trekant)
 • Hvis det ikke er registrert noe betalingskort fra før:

Hvis det ikke er registrert noe betalingskort fra før:

 • Klikk på «Betal nå»
 • Registrert betalingskort
 • Klikk inn på din ubetalte parkering igjen
 • Klikk på «Betal nå»

Hvis du skal endre fra ett registrert betalingskort til et annet:

 • I nedtrekksmenyen under «Velg betalingsmetode», velg det kortet du vil betale med
 • Klikk på «Betal nå»

Hvis du skal endre fra et registrert betalingskort til et betalingskort som ikke er registrert fra før:

 • Gå tilbake til menyen
 • Klikk på «Min profil»
 • Klikk på Betaling
 • Klikk på «Nytt kort»
 • Registrer betalingskort
 • Gå tilbake til menyen
 • Klikk på «Mine parkeringer»
 • Klikk på din ubetalte parkering
 • I nedtrekksmenyen under «Velg betalingsmetode», velg det nye kortet du har registrert
 • Klikk på «Betal nå»

Betale for parkeringstillatelse

Betalingskortet som din parkeringstillatelse skal belastes for, må være registrert på parkeringstillatelsen. Ved registrering av nytt betalingskort på din Parklink-profil, må du oppdatere informasjonen på parkeringstillatelsen i tillegg.

 • Åpne Parklink-appen
 • Klikk på menyikonet oppe i venstre hjørne
 • Klikk på «Mine avtaler»
 • Klikk inn på din avtale
 • I nedtrekksmenyen «Velg betalingsmiddel», velg kortet du ønsker at parkeringstillatelsen skal betales med

Slette betalingskort

Hvis et betalingskort ikke lenger skal brukes til betalinger i Parklink, anbefaler vi at du sletter kortet fra din Parklink-profil.

 • Åpne Parklink-appen
 • Klikk på menyikonet oppe i venstre hjørne
 • Klikk på «Min profil»
 • Klikk på «Betaling»
 • Klikk på kortet du ønsker å slette
 • Klikk på «Slett»
 • Klikk på «OK»

Betale med firmakonto

Faktura

Faktura for enkeltparkering

Når en parkering i Parklink ikke er betalt 48 timer etter at den ble avsluttet, sendes faktura for parkeringen til eieren av kjøretøyet etter oppslag mot Motorvognregisteret.

Vi sender påminnelser om ubetalt parkering via appen samme dag som parkeringen ble avsluttet, og igjen dagen etter. Dagen etter at parkeringen ble avsluttet, sender vi også påminnelse på SMS.

For å få mest mulig ut av Parklink, sørg for at du tillater din telefon å vise varslinger fra appen.

Hvem sendes varsel til?

 • Ved soneparkering og aktivert parkering i kameraanlegg: Til Parklink-brukeren som startet eller aktiverte parkeringen.
 • Ved parkering i kameraanlegg som ikke er aktivert: Til samtlige Parklink-brukere som har kjøretøyet registrert på seg.

Faktura for parkeringstillatelse

Ved løpende parkeringstillatelse gjøres inntil 3 forsøk på å trekke periodebeløpet fra det betalingskortet som er registrert på parkeringstillatelsen. Forsøkene gjøres over 3 døgn. Hvis forsøk på å belaste betalingskort feiler, sendes varsel via appen om problemet.

Etter tre feilede forsøk på å trekke periodebeløpet fra betalingskort, sendes faktura til eieren av kjøretøyet etter oppslag mot Motorvognregisteret.

PayLater

Sømløs og bekymringsfri parkering
Parklink tilrettelegger for at parkeringer kan betales i app inntil 48 timer etter endt parkering. For en optimal brukeropplevelse oppfordrer vi alle Parklink-brukere til å holde sin profil oppdatert til enhver tid. Det er spesielt viktig at du har et gyldig betalingskort registrert under Min profilBetaling i Parklink-appen.

Parklink varsler deg om ubetalte parkeringer
Parklink skiller seg ut ved at vi aktivt hjelper deg til å unngå at parkeringen blir dyrere enn nødvendig. Parklink sender to appvarslinger og en SMS i god tid før de 48 timene er gått. Sjekk at du har aktivert appvarslinger fra Parklink under Innstillinger på din telefon, slik at du alltid mottar appvarslingene vi sender.

PayLater
Brukere kan utsette betaling ut over 48 timer ved å velge tjenesten PayLater. PayLater har en fastpris på 62,50 inkl. mva. Ved bruk av PayLater sendes faktura med fakturagebyr til kjøretøyets eier, etter oppslag mot Motorvognregisteret.

Unngå PayLater-faktura med fakturagebyr ved å betale parkeringen i app innen 48 timer etter utkjøring.