Registrere kjøretøy

 • Åpne Parklink-appen
 • Klikk på menyikonet oppe i venstre hjørne
 • Klikk på «Min profil»
 • Klikk på «Mine kjøretøy»
 • Klikk på «Legg til nytt kjøretøy»
 • Legg inn registreringsnummeret på kjøretøyet du ønsker å registrere
 • Klikk på «Registrer»

Gå til dele kjøretøy om kjøretøyet er registrert i Parklink fra før av

Dele kjøretøy

Et kjøretøy kan registreres på flere Parklink-profiler. Slik kan hver person som disponerer kjøretøyet betale for sine egne parkeringer i Parklink-appen. Når du registrerer et kjøretøy som allerede ligger i Parklink, må brukeren som opprinnelig registrerte kjøretøyet godkjenne din registrering.

Sende invitasjon til å dele kjøretøy

 • Åpne Parklink-appen
 • Klikk på menyikonet oppe i venstre hjørne
 • Klikk på «Min profil»
 • Klikk på «Mine kjøretøy»
 • Klikk på kjøretøyet som den nye sjåføren skal inviteres til
 • Klikk på «Legg til sjåfør»
 • Legg inn navn og mobilnummer
 • Klikk på «Legg til»

Hvis kjøretøyet er registrert på en bruker som ikke disponerer kjøretøyet, må du sende en slettemelding til oss.

Slette kjøretøy

Du kan ikke slette et kjøretøy hvis det har en pågående parkering. Når parkeringen er avsluttet, kan du slette kjøretøyet fra din profil. Parkeringen vil bli liggende i din parkeringshistorikk hvis ikke en annen Parklink-bruker betaler for den. Hvis ingen betaler for parkeringen vil du motta varslinger og SMS med påminnelser om at det ligger en ubetalt parkering i Parklink.

Hvis du eier kjøretøyet som den ubetalte parkeringen er gjort med, betal for parkeringen. Slik unngår du faktura med administrasjonsgebyr. Hvis du ikke eier kjøretøyet og parkeringen ikke er din, vent til det er gått 48 timer siden parkeringen ble avsluttet. 48 timer etter avsluttet parkering sendes faktura til eieren av kjøretøyet, og parkeringen forsvinner fra din liste over ubetalte parkeringer.

Slette kjøretøy fra egen Parklink-profil

 • Åpne Parklink-appen
 • Klikk på menyikonet oppe i venstre hjørne
 • Klikk på «Min profil»
 • Klikk på «Mine kjøretøy»
 • Klikk på kjøretøyet du ønsker å slette
 • Klikk på «Slett kjøretøy»
 • Klikk på «OK»