Parkering i kameraanlegg

Parklink er tilgjengelig som betalingsmiddel i mange p-anlegg med kamera.

Hvis ditt kjøretøy er registrert i Parklink når du kjører inn i et slikt anlegg, mottar Parklink melding fra parkeringsselskapet som drifter anlegget. Når du kjører ut mottar Parklink en ny melding.

Hvis ditt kjøretøy ikke er registrert i Parklink når du kjører inn i et p-anlegg med kamera, mottar vi ikke melding om parkeringen. Den vil da måtte betales på andre måter, for eksempel på automat.

Aktivere parkering

Ved innkjøring i p-anlegg med kamera sendes appvarsel med oppfordring om å aktivere parkeringen.

Ved aktivering tar du eierskap til parkeringen og godkjenner at Parklink kan belaste ditt betalingskort etter utkjøring.

 • Etter aktivering kan parkeringen bare sees og betales av brukeren som har aktivert den. Varslinger og SMS om ubetalt parkering sendes kun til denne brukeren.
 • Uten aktivering kan parkeringen sees og betales av enhver bruker kjøretøyet er registrert på. Varslinger og SMS om ubetalt parkering sendes til samtlige brukere.
 • Etter betaling i app kan parkeringen bare sees av brukeren som har betalt den.

Feilregistreringer

Kamerasystemene som brukes i p-anlegg holder et høyt presisjonsnivå. Likevel kan feillesinger forekomme.

Feillesinger gjør at Parklink mottar feilinformasjon, som gjør at Parklink-brukere opplever feilregistreringer i appen:

 • Feil registreringsnummer: En bruker får varsling eller betalingskrav for en parkering som ikke er gjort med deres kjøretøy. Brukeren som faktisk har parkert finner ikke parkeringen i appen.
 • Feil eller manglende utkjøring: Parkering vises om pågående i appen etter utkjøring eller bruker får betalingskrav med feil beløp, fordi parkeringen er registrert med feil varighet.

Ved slike feil må parkeringsselskapet som drifter det aktuelle p-anlegget kontaktes. Parkeringsselskapet kan sjekke hva som er registrert av kameraene. De kan slette eller kreditere feilregistrerte parkeringer og veilede brukere som ønsker å vite hvordan de får betalt sin parkering.

Parkere med et delt kjøretøy

Soneparkering kan sees og betales av brukeren som startet parkeringen. Varslinger og SMS om ubetalt parkering sendes kun til denne brukeren.

Ved parkering i p-anlegg med kamera varsles alle brukere som har kjøretøyet registert på sin profil, med oppfordring om å aktivere parkeringen i appen.

Dine parkeringer

Finn parkeringshistorikk:

 • Åpne Parklink-appen
 • Klikk på menyikonet oppe i venstre hjørne
 • Klikk på «Mine parkeringer»
 • I nedtrekksmenyen nederst på siden, velg «Alle parkeringer»

Din parkeringshistorikk inneholder:

 • Soneparkeringer du har startet i appen.
 • Parkeringer i p-anlegg med kamera, som du har aktivert eller betalt i appen.
 • Parkeringer i p-anlegg med kamera, som ikke er aktivert av noen Parklink-bruker, som er fakturert grunnet manglende betaling.

Parkering som mangler i parkeringshistorikken?

Parkeringer finnes i din parkeringshistorikk hvis:

 • Kjøretøyet var registrert i Parklink da parkeringen fant sted, og var registrert på din Parklink-profil innen 48 timer etter at parkeringen ble avsluttet.
 • Parkeringen ikke er startet, aktivert eller betalt av en annen Parklink-bruker.

Fått varsling eller SMS om ubetalt parkering, men finner den ikke i appen?

 • Hvis kjøretøyet disponeres av flere brukere, kan en av de andre brukerne ha betalt parkeringen.
 • Hvis parkeringen har feil som følge av feillesing i p-anlegg med kamera, kan parkeringen ha blitt slettet.
 • Hvis «Mine parkeringer» er satt til å vise «Ubetalte parkeringer», endre til «Alle parkeringer» for å se om du selv allerede har betalt parkeringen.