Bestille parkeringsavtale

Ta kontakt med parkeringsoperatøren som drifter anlegget du ønsker en parkeringavtale i. Slike avtaler opprettes og administreres av parkeringsselskapene.

Endre kjøretøy på parkeringsavtale

En parkeringsavtale gjelder kun for ett kjøretøy av gangen. Du kan endre hvilket kjøretøy avtalen gjelder for. Slik endring forutsetter at kjøretøyet du skal endre til er registrert på din Parklink-profil.
Endring av kjøretøy gjøres under «Mine avtaler» i appen:

 • Åpne Parklink før innkjøring/oppstart av parkering
 • Klikk på «Mine avtaler»
 • Klikk inn på din avtale
 • Velg kjøretøyet du skal endre til i nedtrekksmenyen «Velg kjøretøy»
 • Klikk på «Ferdig»

Endring av kjøretøy på avtalen har ikke tilbakevirkende kraft. Parkeringer som er avsluttet før kjøretøyet ble registrert på avtalen, dekkes ikke av avtalen, men må betales som en ordinær parkering.

Si opp parkeringsavtale

Selvadministrerte avtaler kan sies opp i Parklink-appen:

 • Åpne Parklink-appen
 • Klikk på menyikonet oppe i venstre hjørne
 • Klikk på «Mine avtaler»
 • Klikk inn på din avtale
 • Klikk på «Si opp» nederst på siden
 • Klikk på «Si opp» igjen

Hvis du har en annen type parkeringsavtale, eller hvis du har spørsmål om din oppsigelse, må du kontakte parkeringsoperatøren du bestilte avtalen fra.

Betale for parkeringsavtale