Veiledning for administrator

Avdelingsvis fakturering

Hvis alt skal faktureres samlet, er det ikke nødvendig å opprette avdelinger. Ved behov for avdelingsvis fakturering, må det opprettes avdelinger (Departments) under firmakontoen.

Opprette avdeling

 • Logg inn i Parklink Dashboard
 • Klikk på «Account Settings»
 • Klikk på «New department»
 • Oppgi «Department name» (Avdelingsnavn)
 • Hvis avdelingen har et eget organisasjonsnummer, kryss av for «Use department organization number» og legg inn avdelingens organisasjonsnummer
 • Hvis faktura for avdelingens parkeringer skal sendes til en annen adresse eller ha egen fakturareferanse (bestillingsnummer, avdelingsnummer, ressursnummer eller lignende), fjern avkryssingen «Use Corporate Account billing info» og fyll inn fakturamottaker, fakturaadresse, fakturareferanse og e-postadresse

Invitere flere administratorer

Dersom flere personer trenger administrator-tilgang til firmakontoen, må nåværende administrator sende en henvendelse til Parklink support med fullt navn, mobilnummer og e-postadresse til den som trenger tilgang.

Invitere, endre og slette brukere

Personer som skal ha adgang til å bruke Parklink Firmakonto som betalingsmiddel, må inviteres av en Administrator og akseptere invitasjonen.

Invitere brukere

Hvis flere brukere skal settes opp med samme prisplan og avdeling, kan du invitere alle samtidig.

 • Logg inn i Parklink Dashboard
 • Klikk på «Users»
 • Klikk på plusstegnet oppe i høyre hjørne
 • Legg inn brukerens mobilnummer
 • Dersom du skal invitere flere brukere samtidig er det viktig å skille hvert mobilnummer med et kommategn
 • Velg «Prisplan»
 • Velg «Avdeling»
 • Velg kostsenter (ikke i bruk)
 • Klikk på «Add new user(s)»
 • Klikk på «Accept and invite all new users»

Endre prisplan på bruker

Endring av prisplan på en bruker trer i kraft fra og med måneden etter at endringen ble gjort.

Slette brukere

Sletting medfører at brukeren umiddelbart mister adgangen til å bruke firmakonto som betalingsmiddel.

 • Logg inn i Parklink Dashboard
 • Klikk på «Users»
 • Helt til høyre på linjen for brukeren du vil slette, klikk på «Delete»
 • Klikk på «Yes, delete this user»

Firmakonto-faktura

 • Månedspris per bruker faktureres fra og med måneden da brukeren inviteres til firmakontoen
 • Parkeringskostnader faktureres etterskuddsvis per måned
 • Fakturering av månedspris per bruker opphører måneden etter at brukeren er slettet

EHF

Fakturaer sendes i Elektronisk Handelsformat så lenge firmakontoen er registrert på et organisasjonsnummer som er registrert i ELMA-registeret.

Faktura på e-post

Vi har ikke støtte for sending av faktura på e-post per nå.

Fakturareferanse

Veiledning for brukere

Betale parkeringer med Firmakonto

Hvis du har tilgang til å betale for parkeringer med Parklink Firmakonto, vil Firmakonto være tilgjengelig som betalingsmiddel på lik linje med betalingskort.

Velg ønsket betalingsmiddel:

 • Før aktivering av parkering i kameraanlegg
 • Før start av soneparkering
 • Før betaling av avsluttet parkering

På denne måten sikrer du at jobbrelaterte parkeringer faktureres arbeidsgiver, mens private parkeringer belastes ditt betalingskort.