Underleverandører (databehandlere)

Gå tilbake til vilkår

Infrastruktur

Azure fra Microsoft Ireland Operations Ltd

South County Business Park, Leopardstown,

Dublin 18, D18 P521, Ireland.

Behandlingssted: EU/EØS

Betalingsløsninger (PCI)

Nets Branch Norway, Netaxept (org.nr. 996 345 734)

Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo

PayEx Norge AS (org. nr. 979 315 503)

PB 613 Sentrum, 0106 Oslo

Behandlingssted EU/EØS

Opplysningstjenesteleverandører

Bisnode Norge AS (org.nr. 975374939)

Langkaia 1, 0150 Oslo

Data Factory AS (org.nr 917 254 532)

Youngstorget 3, 0181 Oslo

Tjenester for intern prosesshåndtering

SocialBoards AS (org.nr 990 485 8798)

Gaustadalleen 21, 0166 Oslo

Behandlingssted: EU/EØS (Nederland)

Favro AB (org.nr 559102-5381)

Dragarbrunnsgatan 41, 753 20 Uppsala

Behandlingssted: EU/EØS (Sverige)

Leverandør av programvareutvikling

CaddieSoft Norge AS (org nr 892 892 172)

Postboks 337, 2303 Hamar

Behandlingssted: EU/EØS (Irland)

Leverandør av SMS

Eurobate AS (org. nr. 964 249 709)

Ryensvingen 15, 0680 Oslo

Behandlingssted: EU/EØS (Belgia)

Faktureringsløsninger

Kredinor SA (Org nr 953 556 472)

Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo

Behandlingssted: EU/EØS

Tjeneste for app-varsling

Firebase (owned by Google LLC)

Adresse: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

Behandlingssted: EU/EØS (Irland)

SMS-utsendelse og -betaling

Strex AS (org. nr. 985 867 569)

Drammensveien 133, 0277 Oslo

Behandlingssted: EU/EØS (Irland)

Parkeringsoperatøren eller parkeringsselskapet du har kjøpt parkering av vil også ha tilgang til dine data for å kunne håndtere eventuelle henvendelser og gi deg god kundeservice