Underleverandører (databehandlere)

Gå tilbake til vilkår

Infrastruktur

Microsoft Ireland Operations Ltd
South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland.
Behandlingssted: EU/EØS

Betalingsløsninger (PCI)

ADYEN N.V.
Company number 34259528
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, The Netherlands
Behandlingssted: EU/EØS

PAYEX NORGE AS (Swedbank Pay)
Org. nr. 979 315 503
Postboks 613 Sentrum, 0106 OSLO
Behandlingssted EU/EØS

Opplysningstjenesteleverandører

DUN & BRADSTREET NORWAY AS
Org. nr. 975 374 939
Langkaia 1, 0150 OSLO

DATA FACTORY AS
Org. nr. 917 254 532
Youngstorget 3, 0181 OSLO
Behandlingssted: EU (Nederland)

Tjenester for intern prosesshåndtering

ZISSON AS
Org. nr. 989 849 492
Postboks 710 Sentrum, 0106 OSLO
Behandlingssted: EU/EØS

FAVRO AB
Org. nr. 559102-5381
Drottninggatan 2, 753 10 Uppsala
Behandlingssted: EU/EØS (Sverige)

Leverandør av SMS

LINK MOBILITY AS
Org. nr. 992 434 643
Postboks 4605 Nydalen, 0405 OSLO
Behandlingssted: EU/EØS (Irland)

Faktureringsløsninger

RIVERTY NORWAY AS
Org.nr. 994 210 130
Postboks 331 Sentrum, 0101 OSLO
Behandlingssted: EU/EØS

PAYEX NORGE AS
Org. nr. 979 315 503
Postboks 613 Sentrum, 0106 OSLO
Behandlingssted EU/EØS

Tjeneste for app-varsling

Firebase (owned by Google LLC)
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
Behandlingssted: EU/EØS (Irland)

SMS-utsendelse og -betaling

STREX PAYMENT AS
Org. nr. 985 867 569
Postboks 1044, 0277 OSLO
Behandlingssted: EU/EØS (Irland)

Parkeringsoperatøren eller parkeringsselskapet der du har parkert vil også kunne ha tilgang til dine data for å kunne håndtere eventuelle henvendelser og gi deg en god kundeservice.