Underleverandører (databehandlere)

Gå tilbake til vilkår

Infrastruktur

Microsoft Ireland Operations Ltd

South County Business Park, Leopardstown,

Dublin 18, D18 P521, Ireland.

Behandlingssted: EU/EØS

Betalingsløsninger (PCI)

Swedbank Pay, PayEx Norge AS

(org. nr. 979 315 503)

PB 613 Sentrum, 0106 Oslo

Behandlingssted EU/EØS

Opplysningstjenesteleverandører

Bisnode Norge AS (org.nr. 975374939)

Langkaia 1, 0150 Oslo

Data Factory AS (org.nr 917 254 532)

Youngstorget 3, 0181 Oslo

Tjenester for intern prosesshåndtering

SocialBoards AS (org.nr 990 485 8798)

Gaustadalleen 21, 0166 Oslo

Behandlingssted: EU/EØS (Nederland)

Favro AB (org.nr 559102-5381)

Dragarbrunnsgatan 41, 753 20 Uppsala

Behandlingssted: EU/EØS (Sverige)

Leverandør av SMS

Link Mobility AS (org. nr. 992 434 643)

Langkaia 1, 0150 Oslo

Behandlingssted: EU/EØS (Irland)

Faktureringsløsninger

Kredinor SA (Org nr 953 556 472)

Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo

Behandlingssted: EU/EØS

Tjeneste for app-varsling

Firebase (owned by Google LLC)

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

Behandlingssted: EU/EØS (Irland)

SMS-utsendelse og -betaling

Strex AS (org. nr. 985 867 569)

Drammensveien 133, 0277 Oslo

Behandlingssted: EU/EØS (Irland)

Parkeringsoperatøren eller parkeringsselskapet der du har parkert vil også ha tilgang til dine data for å kunne håndtere eventuelle henvendelser og gi deg en god kundeservice