Feil ved opprinnelig forsøk på belastning av kort

Melding til brukere som i juli 2022 har blitt belastet for parkeringer som fant sted i perioden april-juni 2022:

Under den opprinnelige kortbelastningen oppsto en feil hos Swedbank Pay som medførte at pengene for ditt kjøp ikke kunne trekkes i henhold til kjøpsvilkårene til Bember AS.

Derfor har vi nå gjort et nytt forsøk på å fullføre den påbegynte transaksjonen.

Vi beklager det inntrufne og håper at det ikke skaper ulemper for deg.

 

Swedbank Pay er kortinnløser for Parklink (Bember AS). Har du spørsmål, ta kontakt her: https://www.swedbankpay.no/kontakt-oss