Hjelp og kundesenter

Kontakt oss

  Takk for din henvendelse!

  Parklink support håndteres av Riverty.

  Din henvendelse vil normalt være besvart innen to virkedager.

   

   

   

  Tips til firmakonto-administratorer

  Parklink Firmakonto er en selvbetjent løsning.

  • Logg inn i Parklink Dashboard

  • Inviter ansatte til firmakontoen. Invitasjoner sendes via SMS og må akspteres i Parklink-appen.

  • Endre og avslutt brukerkontoer etter behov.

  • Finn og last ned fakturaspesifikasjon og parkeringsoversikt.

   

  Tips til ansatte med tilgang til Firmakonto

  • Installer Parklink-appen, opprett en profil og registrer kjøretøyet du skal parkere med.

  • Aksepter firmakonto-invitasjonen.

  • Viktig: Ved parkering som skal betales av arbeidsgiver, velg firmakonto som betalingsmiddel i appen!

  • Ved private parkeringer, kan du velge betalingskort som betalingsmiddel.

   

  For generell informasjon eller bestilling av Parklink Firmakonto, se www.parklink.no/firmakonto

   

  Administrere din Parklink-profil

  Informasjon om din Parklink-profil, betalingsmidler og kjøretøy finner du i Parklink-appen under Min profil. Der kan du gjøre de fleste endringer selv. Se vår FAQ for informasjon om:

  Hvis du har fått nytt mobilnummer, kan du enten slette din gamle profil og registrere en ny på ditt nye mobilnummer. Eller du kan kontakte oss for hjelp med å endre mobilnummer på din profil.

   

  Velg en underkategori.  


  Registrere betalingskort

  • Åpne Parklink-appen

  • Klikk på menyikonet oppe i venstre hjørne

  • Klikk på «Min profil»

  • Klikk på «Betaling»

  • Klikk på «Nytt kort»

  • Følg stegene for registrering av betalingskort


  Sjekkliste etter registrering av nytt betalingskort i Parklink:

  • Er det registrert gamle betalingskort på din profil, som ikke
   lenger skal benyttes, anbefaler vi at du sletter dem fra
   profilen. Se
   Slette betalingskort.

  • Skal du bruke det nye betalingskortet til å betale en ubetalt
   parkering. Dobbeltsjekk at det nye kortet er valgt i
   nedtrekksmenyen «Velg betalingsmiddel» før du
   klikker betal.

  • Har du en løpende parkeringstillatelse som skal betales med det
   nye betalingskortet, må du gjøre en endring på din
   parkeringstillatelse. Se
   Betale for parkeringstillatelse.


  Betale for parkering


  Når en parkering er avsluttet, trekkes parkeringskostnaden fra
  det betalingskortet du har valgt ved start av soneparkering,
  eller ved aktivering av parkering i kameraanlegg.


  Hvis det ikke lå noe betalingskort på din Parklink-profil da
  parkeringen ble startet eller aktivert, må du
  oppdatere betalingsmiddel på selve parkeringen
  før kortbetaling kan finne sted.


  Det samme gjelder om gjentatte forsøk på å belaste et registrert
  betalingskort feiler selv om det er dekning på konto.


  Oppdatere betalingsmiddel på en parkering:

  • Åpne Parklink-appen

  • Klikk på menyikonet oppe i venstre hjørne

  • Klikk på «Mine parkeringer»

  • Klikk på din ubetalte parkering (markert med rød trekant)

  • Hvis det ikke er registrert noe betalingskort fra
   før:


  Hvis det ikke er registrert noe betalingskort fra før:

  • Klikk på «Betal nå»

  • Registrert betalingskort

  • Klikk inn på din ubetalte parkering igjen

  • Klikk på «Betal nå»


  Hvis du skal endre fra ett registrert betalingskort til et annet:

  • I nedtrekksmenyen under
   «Velg betalingsmetode», velg det kortet du vil
   betale med

  • Klikk på «Betal nå»


  Hvis du skal endre fra et registrert betalingskort til et
  betalingskort som ikke er registrert fra før:

  • Gå tilbake til menyen

  • Klikk på «Min profil»

  • Klikk på Betaling

  • Klikk på «Nytt kort»

  • Registrer betalingskort

  • Gå tilbake til menyen

  • Klikk på «Mine parkeringer»

  • Klikk på din ubetalte parkering

  • I nedtrekksmenyen under
   «Velg betalingsmetode», velg det nye kortet du
   har registrert

  • Klikk på «Betal nå»


  Betale for parkeringstillatelse


  Betalingskortet som din parkeringstillatelse skal belastes for,
  må være registrert på parkeringstillatelsen. Ved registrering av
  nytt betalingskort på din Parklink-profil, må du oppdatere
  informasjonen på
  parkeringstillatelsen i tillegg.

  • Åpne Parklink-appen

  • Klikk på menyikonet oppe i venstre hjørne

  • Klikk på «Mine avtaler»

  • Klikk inn på din avtale

  • I nedtrekksmenyen «Velg betalingsmiddel», velg
   kortet du ønsker at parkeringstillatelsen skal betales med


  Slette betalingskort


  Hvis et betalingskort ikke lenger skal brukes til betalinger i
  Parklink, anbefaler vi at du sletter kortet fra din
  Parklink-profil.

  • Åpne Parklink-appen

  • Klikk på menyikonet oppe i venstre hjørne

  • Klikk på «Min profil»

  • Klikk på «Betaling»

  • Klikk på kortet du ønsker å slette

  • Klikk på «Slett»

  • Klikk på «OK»


  Betale med firmakonto


  Faktura


  Faktura for enkeltparkering


  Når en parkering i Parklink ikke er betalt 48 timer etter at den
  ble avsluttet, sendes faktura for parkeringen til eieren av
  kjøretøyet etter oppslag mot Motorvognregisteret.


  Vi sender påminnelser om ubetalt parkering via appen samme dag
  som parkeringen ble avsluttet, og igjen dagen etter. Dagen etter
  at parkeringen ble avsluttet, sender vi også påminnelse på SMS.


  For å få mest mulig ut av Parklink, sørg for at du tillater
  din telefon å vise varslinger fra appen.


  Hvem sendes varsel til?

  • Ved soneparkering og aktivert parkering i
   kameraanlegg:

   Til Parklink-brukeren som startet eller aktiverte parkeringen.

  • Ved parkering i kameraanlegg som ikke er aktivert:
   Til samtlige Parklink-brukere som har kjøretøyet registrert på
   seg.


  Faktura for parkeringstillatelse


  Ved løpende parkeringstillatelse gjøres inntil 3 forsøk på å
  trekke periodebeløpet fra det betalingskortet som er registrert
  på parkeringstillatelsen. Forsøkene gjøres over 3 døgn. Hvis
  forsøk på å belaste betalingskort feiler, sendes varsel via
  appen om problemet.


  Etter tre feilede forsøk på å trekke periodebeløpet fra
  betalingskort, sendes faktura til eieren av kjøretøyet etter
  oppslag mot Motorvognregisteret.

  Slik sletter du et kjøretøy fra din Parklink-bruker

  1. Åpne Parklink

  2. Klikk Min profil

  3. Klikk Mine kjøretøy

  4. Klikk på kjøretøyet du ønsker å slette

  5. Klikk Slett kjøretøy

  6. Klikk OK


  Har du slettet appen? Hvis du mottar SMS-varsler om parkeringer i
  Parklink, har du fremdeles en Parklink-profil. Last ned appen på nytt og
  logg inn med ditt mobilnummer + engangskode. Deretter, følg stegene over for
  å slette kjøretøy.


  Har kjøretøyet en pågående parkering? Hvis kjøretøyet har en
  pågående parkering når du prøver å slette kjøretøyet, må du vente til
  parkeringen er avsluttet.

  Slik får du hjelp til sletting av et kjøretøy


  Hvis du trenger hjelp av til sletting av et kjøretøy som er registrert på en
  annen Parklink-bruker, ta kontakt med oss.

  Hjelp til å stoppe en pågående parkering

  Selv om skiltgjenkjenningssystemene i kameraanlegg leser de fleste skilt riktig, forekommer feilavlesninger. Hvis ditt kjøretøy er registrert inn i et anlegg der det ikke har vært, eller en utkjøring ikke er registrert, må du ta kontakt med parkeringsselskapet som drifter det aktuelle parkeringsanlegget.

  • Manuell stopp: Du kan i de fleste tilfeller stoppe feilregistrert parkering i appen. Åpne appen og klikk "Ikke lest ut av kamera?" og "Stopp parkering".

  • Finne riktig parkeringsselskap: Velg parkeringsanlegg i skjemaet under. Du vil se parkeringsselskapets navn i parentes bak anleggsnavnet.

  Finner ikke parkering i appen

  Hvis din parkering ikke ligger under Mine parkeringer i Parklink-appen på din mobiltelefon, kan det ha ulike grunner.

  • For at parkering i kameraanlegg skal bli registrert i Parklink, må kjøretøyet være registrert i Parklink før innkjøring.

  • Kjøretøyets registreringsskilt må bli lest korrekt inn og ut av kameraene i kameraanlegg. Ved feilavlesninger vil parkeringer kunne mangle i appen.

  • Hvis kjøretøyet disponeres av flere Parklink-brukere, og en bruker har aktivert eller betalt for parkeringen, vil kun den brukeren kunne finne igjen parkeringen i appen.  Parklink support håndteres av Riverty. For at vi skal kunne yte best mulig hjelp, trenger vi mest mulig utfyllende informasjon om din sak.

  Din henvendelse vil normalt være besvart innen to virkedager.