Hjelp og kundesenter

Kontakt oss

  Takk for din henvendelse!

  Parklink support håndteres av Riverty.

  Din henvendelse vil normalt være besvart innen to virkedager.

   

   

   

  Spørsmål om bruk av deres Parklink Firmakonto?

  Ta kontakt via kontaktskjemaet. 

  Ønsker du generell informasjon om Parklink Firmakonto?


  Se:
  parklink.no/firmakonto/

  Bestille Parklink Firmakonto?


  Gå til bestillingsskjemaet: parklink.no/opprett-firmakonto/

  Hjelp til å endre mobilnummer på bruker


  Ta kontakt via kontaktskjemaet, så kan vi hjelpe deg med endring av
  mobilnummer på din brukerprofil.

  Andre spørsmål om din bruker


  Vi svarer gjerne på ditt spørsmål. Det kan også hende at svaret finnes i FAQ
  på våre nettsider.


  Din Parklink-profil


  Dine kjøretøy 


  Betaling og faktura


  Se også: parklink.no/hjelp/ 

  Velg en underkategori.  


  Registrere betalingskort

  • Åpne Parklink-appen

  • Klikk på menyikonet oppe i venstre hjørne

  • Klikk på «Min profil»

  • Klikk på «Betaling»

  • Klikk på «Nytt kort»

  • Følg stegene for registrering av betalingskort


  Sjekkliste etter registrering av nytt betalingskort i Parklink:

  • Er det registrert gamle betalingskort på din profil, som ikke
   lenger skal benyttes, anbefaler vi at du sletter dem fra
   profilen. Se
   Slette betalingskort.

  • Skal du bruke det nye betalingskortet til å betale en ubetalt
   parkering. Dobbeltsjekk at det nye kortet er valgt i
   nedtrekksmenyen «Velg betalingsmiddel» før du
   klikker betal.

  • Har du en løpende parkeringstillatelse som skal betales med det
   nye betalingskortet, må du gjøre en endring på din
   parkeringstillatelse. Se
   Betale for parkeringstillatelse.


  Betale for parkering


  Når en parkering er avsluttet, trekkes parkeringskostnaden fra
  det betalingskortet du har valgt ved start av soneparkering,
  eller ved aktivering av parkering i kameraanlegg.


  Hvis det ikke lå noe betalingskort på din Parklink-profil da
  parkeringen ble startet eller aktivert, må du
  oppdatere betalingsmiddel på selve parkeringen
  før kortbetaling kan finne sted.


  Det samme gjelder om gjentatte forsøk på å belaste et registrert
  betalingskort feiler selv om det er dekning på konto.


  Oppdatere betalingsmiddel på en parkering:

  • Åpne Parklink-appen

  • Klikk på menyikonet oppe i venstre hjørne

  • Klikk på «Mine parkeringer»

  • Klikk på din ubetalte parkering (markert med rød trekant)

  • Hvis det ikke er registrert noe betalingskort fra
   før:


  Hvis det ikke er registrert noe betalingskort fra før:

  • Klikk på «Betal nå»

  • Registrert betalingskort

  • Klikk inn på din ubetalte parkering igjen

  • Klikk på «Betal nå»


  Hvis du skal endre fra ett registrert betalingskort til et annet:

  • I nedtrekksmenyen under
   «Velg betalingsmetode», velg det kortet du vil
   betale med

  • Klikk på «Betal nå»


  Hvis du skal endre fra et registrert betalingskort til et
  betalingskort som ikke er registrert fra før:

  • Gå tilbake til menyen

  • Klikk på «Min profil»

  • Klikk på Betaling

  • Klikk på «Nytt kort»

  • Registrer betalingskort

  • Gå tilbake til menyen

  • Klikk på «Mine parkeringer»

  • Klikk på din ubetalte parkering

  • I nedtrekksmenyen under
   «Velg betalingsmetode», velg det nye kortet du
   har registrert

  • Klikk på «Betal nå»


  Betale for parkeringstillatelse


  Betalingskortet som din parkeringstillatelse skal belastes for,
  må være registrert på parkeringstillatelsen. Ved registrering av
  nytt betalingskort på din Parklink-profil, må du oppdatere
  informasjonen på
  parkeringstillatelsen i tillegg.

  • Åpne Parklink-appen

  • Klikk på menyikonet oppe i venstre hjørne

  • Klikk på «Mine avtaler»

  • Klikk inn på din avtale

  • I nedtrekksmenyen «Velg betalingsmiddel», velg
   kortet du ønsker at parkeringstillatelsen skal betales med


  Slette betalingskort


  Hvis et betalingskort ikke lenger skal brukes til betalinger i
  Parklink, anbefaler vi at du sletter kortet fra din
  Parklink-profil.

  • Åpne Parklink-appen

  • Klikk på menyikonet oppe i venstre hjørne

  • Klikk på «Min profil»

  • Klikk på «Betaling»

  • Klikk på kortet du ønsker å slette

  • Klikk på «Slett»

  • Klikk på «OK»


  Betale med firmakonto


  Faktura


  Faktura for enkeltparkering


  Når en parkering i Parklink ikke er betalt 48 timer etter at den
  ble avsluttet, sendes faktura for parkeringen til eieren av
  kjøretøyet etter oppslag mot Motorvognregisteret.


  Vi sender påminnelser om ubetalt parkering via appen samme dag
  som parkeringen ble avsluttet, og igjen dagen etter. Dagen etter
  at parkeringen ble avsluttet, sender vi også påminnelse på SMS.


  For å få mest mulig ut av Parklink, sørg for at du tillater
  din telefon å vise varslinger fra appen.


  Hvem sendes varsel til?

  • Ved soneparkering og aktivert parkering i
   kameraanlegg:

   Til Parklink-brukeren som startet eller aktiverte parkeringen.

  • Ved parkering i kameraanlegg som ikke er aktivert:
   Til samtlige Parklink-brukere som har kjøretøyet registrert på
   seg.


  Faktura for parkeringstillatelse


  Ved løpende parkeringstillatelse gjøres inntil 3 forsøk på å
  trekke periodebeløpet fra det betalingskortet som er registrert
  på parkeringstillatelsen. Forsøkene gjøres over 3 døgn. Hvis
  forsøk på å belaste betalingskort feiler, sendes varsel via
  appen om problemet.


  Etter tre feilede forsøk på å trekke periodebeløpet fra
  betalingskort, sendes faktura til eieren av kjøretøyet etter
  oppslag mot Motorvognregisteret.

  Slik sletter du et kjøretøy fra din Parklink-bruker

  1. Åpne Parklink

  2. Klikk Min profil

  3. Klikk Mine kjøretøy

  4. Klikk på kjøretøyet du ønsker å slette

  5. Klikk Slett kjøretøy

  6. Klikk OK


  Har du slettet appen? Hvis du mottar SMS-varsler om parkeringer i
  Parklink, har du fremdeles en Parklink-profil. Last ned appen på nytt og
  logg inn med ditt mobilnummer + engangskode. Deretter, følg stegene over for
  å slette kjøretøy.


  Har kjøretøyet en pågående parkering? Hvis kjøretøyet har en
  pågående parkering når du prøver å slette kjøretøyet, må du vente til
  parkeringen er avsluttet.

  Slik får du hjelp til sletting av et kjøretøy


  Hvis du trenger hjelp av til sletting av et kjøretøy som er registrert på en
  annen Parklink-bruker, ta kontakt med oss.


  Feil ved parkering i anlegg med kamera?  


  Hvis din henvendelse gjelder en parkering som feilaktig er startet, er
  registrert med feil utkjøringstidspunkt eller står som pågående etter
  utkjøring, må du ta kontakt med parkeringsselskapet som drifter det
  aktuelle parkeringsanlegget.


  Parklink mottar registreringsnummer + informasjon om inn- og utkjøringstidspunkt fra parkeringsselskapene. Ved avvik kan det  være nødvendig å sjekke bilder fra kameraene på stedet. Det er det parkeringsselskapet som har tilgang til. Parkeringsselskapet kan også foreta sletting eller kreditering i tilfeller der det er aktuelt.


  Finne riktig parkeringsselskap: Klikk på den aktuelle parkeringen i Parklink-appen. Hvis parkeringen er pågående finner du den ved å klikke på Kart. Hvis parkeringen er avsluttet, finner du den under Mine parkeringer. Inne på hver parkering finner du informasjon om hvilket parkeringsselskap som drifter anlegget der parkeringen fant sted.  

  • For at parkering i kameraanlegg skal bli registrert i Parklink, må kjøretøyet være registrert i Parklink før innkjøring.

  • Hvis kjøretøyet disponeres av flere Parklink-brukere, og en bruker har aktivert eller betalt for parkeringen, vil kun den brukeren kunne finne igjen parkeringen i appen.

  Hvis ingen av disse alternativene gjelder for deg, ta kontakt.


  Hvis din sak gjelder en vanlig problemstilling kan du ofte få svaret du
  trenger ved å velge riktig kategori over eller ved å søke i FAQ på vår
  nettside. Se parklink.no/hjelp/


  Hvis du ikke finner riktig kategori eller svar på ditt spørsmål, ta
  kontakt.   Parklink support håndteres av Riverty. For at vi skal kunne yte best mulig hjelp, trenger vi mest mulig utfyllende informasjon om din sak.

  Din henvendelse vil normalt være besvart innen to virkedager.